Belirlediğimiz kurumsal misyon ve vizyonumuzla uyumlu şekilde;

  1. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak en yüksek verimlilik, maksimum kapasite kullanımı ve optimum maliyetle üretimi gerçekleştirmek,
  2. Hatasız ve yüksek kalitede ürünleri üreterek istenilen terminde sevkiyatını sağlamak,
  3. Tüm bu döngüyü hatasız sürdürerek müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak,
  4. Kalite Yönetim Sistemi’mizin etkinliğini sağlamak ve sistemi sürekli iyileştirmektir.
Ayrıca bu doğrultuda müşterilerimizden gelen her türlü geri beslemenin sürekli iyileştirmenin en önemli unsurlardan biri olduğu bilinciyle en kısa sürede değerlendirip cevaplanması ve gerekli aksiyonun alınmasını sağlamak, çalışanlarımızın yetkinliğini eğitimlerle artırıp katılımlarını teşvik etmek kalite politikamızın diğer önemli unsurlarıdır.